Kenalan

Hallo guys…

Pekenalkan nama saya Mahbub Farhan Nurrozikin saya asal dari kabupaten Malang, Provinsi Jawa timur, biasa di panggil Farhan. Saya anak pertama dari 2 orang bersaudara, adik saya perempuan yang bernama Mamluk Faizatun Nikmah.

Email: [email protected]